--
מרכז לטיפול, יעוץ ואבחון בתחומי הנפש בניהול ד"ר גיא אור
מרכז לטיפול, יעוץ ואבחון בתחומי הנפש
בניהול ד"ר גיא אור
לעזרה חייגו 03-6206417
אחת הסוגיות בהן עשויה להידרש חוות דעת פסיכיאטרית היא תקפותה של צוואה.

אדם המכין צוואה, מצווה כך את רכושו ליורשיו.

אולם לעיתים, עולה טענה כי בעת כתיבת הצוואה, היה האדם שהכין וחתם על הצוואה במצב נפשי בו לא היה בעל רצון חופשי וכי לא התכוון באמת לאשר עשה. טענה כזו יכולה לעלות כאשר מדובר באדם החולה בנפשו או שחלה ירידה בכושרו השכלי, וכמובן כאשר חלק מהיורשים אינו שבע רצון וסבור כי הצוואה מחלקת הרכוש בין היורשים באופן לא הוגן.  

ומה אומר החוק?

לפי חוק הירושה זכאי כל אדם לצוות את רכושו ליורשיו לפי ראות עיניו (אפשר להוריש את הרכוש רק לאחד הילדים או אף לצוותו לצה"ל), ובתנאי שהמצווה כשיר לכך.

ומי הוא שאינו כשיר?

לפי אותו חוק, מי שאינו כשיר הוא קטין, פסול דין – למשל מי שיש עליו אפוטרופסות, או מי ש"לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה".

ומהי אותה יכולה להבין בטיבה של הצוואה?

תשובתה של הפסיקה לשאלה זו היא זו: "רואים אדם כיודע להבחין בטיבה של צוואה אם בעת עריכתה של הצוואה הבין כי הוא חותם על צוואה; הבין כי הוא נותן את רכושו ולמי שהוא נותן; ידע את היקף רכושו; והיה מודע לציפיות של אלה שהוא מיטיב עימהם ושל אלה שהוא מדיר מצוואתו". [השופט מלץ, ורדה כלפה נ' תמר גולד ע"א 724/87]. 

מצבים בהם אדם אינו כשיר לתת צוואה הם, למשל, מצבים בהם יש תחלואה נפשית הפוגעת בבוחן המציאות, כגון אפיזודה פסיכוטית אצל חולה סכיזופרניה, דיכאון קשה עם סימנים פסיכוטיים או מאניה עם סימני פסיכוזה. מצבים אחרים הם כאלה בהם יש ירידה בתפקוד הקוגניטיבי עם פגיעה משמעותית בהתמצאות ובזיכרון למשל, כמו בעת שאדם סובל מדמנציה או לאחר פגיעת ראש קשה.  

חשוב לזכור שעצם קיומן של אבחנות נפשיות אינו הופך את האדם ללא כשיר למתן צוואה. הוא נותר כשיר אלא אם בשל התחלואה הנפשית או הפגיעה השכלית נפגעת התובנה או נפגע השיפוט כך שהאדם החולה אינו מבין טיבה של הצוואה.

במקרים שמתגלע סכסוך לגבי הצוואה ועולה הטענה כי נכתבה ונחתמה בעת שהמצווה לא היה כשיר, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית לשם הערכת מצבו וכשירותו של המצווה בעת מתן הצוואה.

חשוב להדגיש שנקודת הזמן שנבחנת אינה מועד הבדיקה, אלא מועד מתן הצוואה. כך שלעיתים נדרשת חוות דעת לאחר פטירתו של האדם, אז נעשה ניסיון להעריך מצבו של המצווה המנוח בהתאם לתיעוד הרפואי מן התקופה הסמוכה לפטירתו.

חוק הירושה מציין עוד מצב היכול להעמיד בספק את תוקף הצוואה והוא מצב בו קיימת לכאורה השפעה בלתי הוגנת של הנהנה מן הצוואה על המצווה. וכך נכתב בחוק: הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

ההנחה היא שאדם עושה את צוואתו מרצונו החופשי והבלתי תלוי. אך אם המצווה הכין את הצוואה כאשר היה תלוי בנהנה מן הצוואה – כמו למשל כאשר אדם מבוגר או חולה מתגורר בבית בן משפחה ונמצא תלוי בו לקיום צרכיו, וכאשר הצוואה מטיבה עם אותו בן משפחה באופן ברור, יכולה לעלות טענה זו.

חוות דעת פסיכיאטרית שניתנת על ידי פסיכיאטר מומחה הבוחן הדברים, אמורה לשפוך אור על מצבו הנפשי, על כשירותו שח המצווה לתת צוואה, ובמידת מה יכולה אף להתייחס לשאלת ההשפעה הבלתי הוגנת.

חשוב להבהיר כי כאשר חוות הדעת ניתנת לאחר פטירת המצווה, כאשר לא ניתן עוד לבדוק את המצווה וניתן ללמוד על מצבו הנפשי רק מתוך התיעוד הרפואי והטיפולי הקיים, חוות הדעת היא לא רק "חלשה" יותר בתוקפה, אלא גם מאחר והיא נדרשת כאשר כבר התעורר הסכסוך, היא נבחנת באופן ביקורתי יותר משום שניתנה לאורו של הסכסוך.

על כן, כאשר נדמה שיכול להתעורר ספק לגבי תוקפה של צוואה או שנראה כי יכול להית ספק באשר לכשירותו הנפשית ו/או השכלית של המצווה, מומלץ כי בסמוך למועד הכנת הצוואה ייבדק המצווה על ידי פסיכיאטר שייתן חוות דעת פסיכיאטרית המתייחסת למצבו בעת מתן הצוואה ואשר יכולה להתייחס גם לנימוקים להחלטותיו של המצווה. חוות דעת פסיכיאטרית הניתנת בקונטקסט זה, יכולה לבסס את כשירותו של המצווה.