--
מרכז לטיפול, יעוץ ואבחון בתחומי הנפש בניהול ד"ר גיא אור
מרכז לטיפול, יעוץ ואבחון בתחומי הנפש
בניהול ד"ר גיא אור
לעזרה חייגו 03-6206417
מהי אחריות פלילית ומתי אדם שחולה בנפשו אינו אחראי למעשיו הפליליים?

כדי שאדם יהיה אחראי בפלילים, דורש החוק קיומה של מחשבה פלילית – כלומר שאדם מתכוון לתוצאות של מעשיו. לשם כך נדרש כי האדם בו מדובר יהיה בריא בנפשו וכשיר מבחינה שכלית על מנת להבין את מעשיו ולהיות מודע להם.

אדם הלוקה במחלת נפש (מחלת הסכיזופרניה למשל) או הסובל מפגיעה בשכלו (כמו פיגור שכלי משמעותי) עלול להיות, בשל מחלתו או בשל הפגיעה בשכלו, חסר הבנה מספקת או חסר שליטה מספקת על מנת להיות במצב בו הוא אחראי למעשיו הפליליים. במצבים קיצוניים אלו, מצא המחוקק הישראלי, בדומה לחוק המקובל גם במדינות אחרות, כי יש לפטור את האדם מאחריות פלילית.

סעיף החוק הרלוונטי לעניין זה הוא סעיף 34 ח' לחוק העונשין. ואומר הסעיף כך:

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש:
1.   להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו.
2.   להימנע מעשיית המעשה.


החוק אם כך מגדיר כי נדרשים מספר תנאים על מנת לפטור אדם מאחריות למעשיו הפליליים.

ראשית הוא נדרש להיות חולה ברוחו או לקוי בכושרו השכלי.

בשפת ההלכה המשפטית, חולה ברוחו אומר: מחלת נפש פסיכוטית, כלומר מחלת נפש מתמשכת כאשר בעת המעשה הפלילי היתה פעילה. דהיינו, באותה עת סבל האדם מתסמינים פסיכוטיים פעילים (כגון הזיות או מחשבות שווא). לקוי בכושרו השכלי כוונתו פיגור שכלי משמעותי או לקות קוגניטיבית דומה על רקע מחלת מוחית. 

שנית, נדרש כי סבל ממגבלה גדולה אשר הביאה אותו למצב בו היה חסר תובנה או חסר יכולת שליטה על מעשיו. או כלשון החוק, מצב בו היה חסר יכולת של ממש: (1) להבין את אשר הוא עושה – חוסר תובנה לגבי טיב המעשה, מהות המעשה; או (2) להבין את הפסול בו – חוסר שיפוט לגבי מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה רע; או שהיה חסר יכולת של ממש להימנע מעשיית המעשה.

על מנת לתת חוות דעת בתחום זה, התחום הפלילי, על הפסיכיאטר המומחה להיות לא רק בעל ניסיון ויכולת קלינית לבצע בדיקות ברמה גבוהה, אלא עליו להכיר את סעיפי החוק הרלוונטיים והפסיקה המתייחסת להם, ולהכיר את פרטי ההליך הפלילי והאופן ו פעולים בתי משפט, זאת על מנת להביא לכך שחוות הדעת תקבל את המשקל המתאים.

במכון האבחון במרכז אביב פסיכיאטרים ופסיכולוגים מומחים העוסקים באבחון ומתן חוות דעת בתחום הפלילי. מכון האבחון במרכז אביב הוא גם ספק שירותים של הסנגוריה הציבורית.

זקוק לחוות דעת בתחום הפלילי?

פנה אלינו על מנת שנוכל לעזור גם לך!